• Skontaj osiguranje
    Želite da skontate sve
    o osiguranju?
    Na pravom ste mjestu!

Index pojmova

Osiguranje je djelatnost koja štiti čovjeka i njegovu imovinu od posljedica nastanka brojnih opasnosti (požar, poplava, zemljotres, udar groma, krađa i slično) na način da isplati štetu nakon što se desi osigurani slučaj.

Šteta je nepovoljna promjena na licu ili imovini prouzrokovana nečijom radnjom ili nekim događajem.

Osigurani slučaj je budući, iznenadni i od volje osiguranika nezavisni štetni događaj, čijim nastupanjem se realizuje rizik radi kojeg je zaključen ugovor o osiguranju.

Rizik je neizvjesnost ostvarivanja nekog budućeg događaja.

Ugovorom o osiguranju osiguranik se obavezuje da će plaćati premiju osiguranja, a osiguravač se obavezuje da će snositi posljedice ostvarenja rizika (isplatiti štetu nakon nastanka osiguranog slučaja).

Osiguranik je lice koje ostvaruje pravo na naknadu iz osiguranja ukoliko se desi osigurani slučaj.

Osiguravač je lice koje se u ugovoru o osiguranju obavezuje da će nadoknaditi štetu odnosno isplatiti novčani iznos osiguraniku kada se ostvari osigurani slučaj.

Premija osiguranja je novčani iznos koji osiguranik plaća osiguravajućem društvu za obezbjeđenje osiguravajuće zaštite. Premija osiguranja se može plaćati na godišnjem, polugodišnjem, kvartalnom i mjesečnom nivou, u zavisnosti od toga kako je ugovoreno.

Osigurana suma je novčani iznos koji osiguravajuće društvo isplaćuje osiguraniku ukoliko nastupi osigurani slučaj. Ona predstavlja maksimalnu obavezu osiguravača. Osigurana suma predstavlja važan sastavni dio polise, obično služi i kao osnovica za obračun premije osiguranja.

Polisa osiguranja je pismena isprava koja predstavlja dokaz, odnosno potvrdu da je zaključen ugovor o osiguranju.

Predmet osiguranja je ono što se osigurava, a to mogu biti: lica, stvari, životinje, imovinski interesi itd. Riječ je o licu ili dobru na kome se može ostvariti rizik. Predmet osiguranja mora biti jasno naznačen u polisi osiguranja.

Ugovarač osiguranja je pojedinac ili ustanova koji sa osiguravačem zaključuju ugovor o osiguranju, obavezujući se da plate određenu premiju osiguranja. Ugovarač ne mora uvijek imati pravo na nadoknadu iz osiguranja. Kod nekih vrsta osiguranja, odnosno ugovora, ugovarač i osiguranik su različite osobe. Na primjer ugovarač osiguranja je otac, a osiguranik je dijete, otac plaća premiju osiguranja za rizik koji bi mogao da zadesi njegovo dijete.

Trajanje osiguranja je vremenska dužina dejstva osiguranja. Ukoliko nije drugačije ugovoreno, ugovor o osiguranju traje od 00:00 sati ugovorenog početnog dana označenog u polisi osiguranja, pa sve do 00:00 sati poslednjeg dana ugovorenog roka. Trajanje osiguranja se, prema potrebi, može ugovoriti na određeni rok ili na neodređeno vrijeme. Zaštita najčešće traje godinu dana, ali može biti i duža ili znatno kraća. Na primjer nekoliko dana za vreme putovanja ili nekoliko sati tokom izvođenja neke priredbe ili trajanja sportskog takmičenja. Životno osiguranje se najčešće ugovara na vremenski period od 10 ili više godina.

Uslovi osiguranja predstavljaju skup odredaba kojima se detaljno uređuju odnosi između ugovarača osiguranja, odnosno osiguranika i osiguravača, ukoliko nisu utvrđeni zakonom ili podzakonskim propisom. Uslovi osiguranja predstavljaju sastavni dio ugovora o osiguranju.

Agenti osiguranja su zastupnici u osiguranju. Oni prezentuju, predlažu ili obavljaju pripremne radnje za zaključivanje i zaključivanje ugovora o osiguranju u ime i za račun društva za osiguranje.

Brokeri su posrednici u osiguranju koji rade za interes lica koja žele da se osiguraju. Brokeri prikupljaju sve neophodne podatke od osiguravajućih društava i daju profesionalne savjete licu koje želi da se osigura kako da procjeni svoje rizike i izabere polisu osiguranja koja najviše odgovara njegovim potrebama.

Malus je doplatak na osnovnu premiju osiguranja, koji plaća osiguranik prilikom sljedeće obnove osiguranja ukoliko je u prethodnom periodu osiguranja prijavljena najmanje jedna šteta za koju je odgovoran osiguranik.

Bonus je popust na osnovnu premiju osiguranja zbog nepostojanja štete u prethodnom periodu osiguranja, odnosno umanjivanje premije osiguranja kod sljedeće obnove osiguranja.

Ukoliko imate dodatnih pitanja, pošaljite nam poruku ili nas pozovite.

Call centar 0-24h:
+387 51 491 730

Kupovina osiguranja