• Skontaj osiguranje
    Želite da skontate sve
    o osiguranju?
    Na pravom ste mjestu!

Savjetodavno-edukativni program za građane Republike Srpske, iz oblasti osiguranja 2017

Pored toga što je u svojoj osnovi instrument zaštite zdravlja, života i imovine, osiguranje kao segment finansijske industrije ima potencijal da bude značajan generator opšteg privrednog i društvenog razvoja Republike Srpske.

Svi relevantni pokazatelji tržišta osiguranja Republike Srpske, kao uostalom i rezultati Istraživanja tržišta osiguranja RS na uzorku od 1.203 ispitanika koje je COFUS 2015. godine sproveo za potrebe Agencije za osiguranje RS, ukazuju na izuzetno nizak stepen razvijenosti i tržišta, ali i svijesti stanovništva o potrebi i značaju osiguravanja.

Posmatrajući podatke o osiguranju imovine od požara i ostalih šteta na imovini na teritoriji Republike Srpske prije i nakon katastrofalnih poplava koje su se desile u maju 2014. godine, uočavamo da je nakon ovog događaja usporen ionako mali rast osiguranja imovine koji je postojao, i zaključujemo da isti nije imao efekat u vidu podizanja svijesti stanovništva o osiguranju. Čini se da smo kao društvo skloniji da se uzdamo u druge – državu i dobru volju pojedinaca – prije nego da sami preuzmemo odgovornost za svoju sigurniju budućnost.

Ovakav stav je odlika našeg ukupnog mentaliteta, a ne samo našeg pogleda na osiguranje i kao takav doprinosi ekonomskoj i socijalnoj nestabilnosti, odnosno ima negativne implikacije na razvoj Republike Srpske u svakom pogledu.

Podaci dobijeni istraživanjem tržišta osiguranja koji su između ostalog pokazali da stanovništvo slabo poznaje pojmove iz osiguranja i načine zaštite svojih prava iz osiguranja ne mogu predstavljati iznenađenje ako znamo da se u institucijama formalnog obrazovanja sa osnovama osiguranja možemo upoznati tek na završnoj godini osnovnih studija Ekonomskog fakulteta ili Pravnog fakulteta, na posebnom smjeru.

Tako zaključujemo da samo mali broj građana koji izabere da se profesionalno usmjeri prema osiguranju zaista i stekne znanje o tome, a velika većina stanovništva ostaje uskraćena za elementarno znanje iz ove oblasti jer obrazovnim sistemom drugačije nije ni predviđeno.

Zbog svega navedenog, predmetni program smatramo izuzetno važnim, a naročito u dijelu edukacije mlađeg stanovništva, te isti obuhvata nekoliko komunikacionih kanala kroz koje će se građanima na jednostavnom, njima razmljivom jeziku približiti značaj osiguranja:

- Organizacija i sprovođenje predavanja javnog karaktera u vidu javnih tribina u Republici Srpskoj;
- Namjensko savjetovanje i edukacija omladine u srednjim školama u Republici Srpskoj;
- Savjetovanje i edukacija građana kroz digitalne medije što uključuje naloge na društvenim mrežama i specijalizovane internetske stranice, sa omogućenom onlajn komunikacijom za građane, najčešćim pitanjima i odgovorima iz oblasti osiguranja, sa pretraživačem pojmova i indeksiranim pristupom korisnicima, te kompletan pregled važećih propisa u oblasti osiguranja (zakonski i podzakonski propisi koji važe na području RS);
- Savjetodavno-edukativni informator – štampano izdanje;
- Promocija značaja osiguranja kroz kreiranje i sprovođenje promotivnih edukativnih kampanja o osiguranju sa fokusom na digitalni marketing što uključuje promotivne video klipove o osiguranju i onlajn publikacije o značaju proizvoda osiguranja, dostupne kroz veb stranicu i društvene mreže;
- Specijalna telefonska linija, dostupna građanima od 0-24 časa radi primanja opštih pitanja i davanja odgovora koji se odnose na oblast osiguranja.

Ukoliko imate dodatnih pitanja, pošaljite nam poruku ili nas pozovite.

Call centar 0-24h:
+387 51 491 730

Kupovina osiguranja