• KAKO FUNKCIONIŠE OSIGURANJE
  Kako funkcioniše
  osiguranje?
  KAKO FUNKCIONIŠE OSIGURANJE
  KAKO FUNKCIONIŠE OSIGURANJE
  KAKO FUNKCIONIŠE OSIGURANJE
  KAKO FUNKCIONIŠE OSIGURANJE
  KAKO FUNKCIONIŠE OSIGURANJE
  KAKO FUNKCIONIŠE OSIGURANJE
  KAKO FUNKCIONIŠE OSIGURANJE

Kako vam osiguranje može pomoći?

Život ne treba da bude igra na sreću, jer su ulozi preveliki da bi se sa njima kockalo!

Iako možemo planirati svoj život, jasno je da ipak ne možemo predvidjeti ili spriječiti moguće nepovoljne događaje u budućnosti, niti opasnosti koje bi mogle ugroziti naš način života, zdravlje, imovinu. Svi živimo s rizicima. Ako bolje razmislimo, postoji veliki broj situacija i događaja koji se dešavaju bez naše volje – požari, poplave, krađe, saobraćajne nezgode, bolesti...

Međutim, postoje jednostavni načini da se zaštitimo od posljedica životnih situacija koje nas mogu zadesiti, te na taj način rizike posljedica svedemo na minimum. I ne samo to. Osjećaj sigurnosti je od neprocjenjivog značaja za mjerenje nivoa kvaliteta našeg života. S tim u vezi, važno je biti odgovoran prema svojoj budućnosti, koristiti se svim dostupnim mehanizmima koji vam mogu pružiti zaštitu u materijalnom, ali i u duhovnom smislu. Jedan od njih je osigurati se.

Kako vam osiguranje može pomoći?

Konkretno, kako vam osiguranje može pomoći?

Budite vi ti koji će upravljati rizicima u svom životu. Smanjite neizvjesnost na najmanju mjeru.

Život, kao najvrednije blago, nastojimo živjeti kako najbolje znamo. Ipak, loše stvari se dešavaju, nezavisno od naše volje i pažnje koju posvećujemo svojoj bezbjednosti, zdravlju i imovini. Razmislite šta bi vama značilo kada biste imali sigurnost da životne rizike ne morate rješavati sami, iz sopstvenog budžeta. Kada biste imali punu finansijsku podršku za slučaj bolesti i nezgode, odnosno nesrećnog slučaja? Da li biste bili mirniji kada biste znali da imate sigurnost koju vam može ponuditi neka vrsta životnog osiguranja? Ako je vaš odgovor na ova pitanja 'da', sljedeći korak koji treba da učinite jeste da procijenite svoje rizike.

Primjera radi: odlazite na put. U stranu zemlju. I, kao i sve u životu, putovanje nosi određeni rizik, budući da vaš ljekar nije u blizini.

Imate izbor, rizikovati i potrošiti mnogo novca u slučaju da vam zatreba ljekarska intervencija ili unaprijed razmišljati o mogućim situacijama i pripremiti se za njih.

Jednako je i sa materijalnim dobrima koja posjedujete (imovina). Uvijek ste u prilici da ih zaštitite od raznih vrsta rizika, po vašoj procjeni i želji.

Primjera radi: stanujete u zgradi, i ma koliko da vodite računa o bezbjednosti svoje imovine, ne možete znati u kojoj mjeri to čine vaše komšije, te ne možete biti sigurni da vam se neće dogoditi poplava, lom stakla ili pak požar.

Kako vam osiguranje može pomoći?

I ovdje vam osiguranje može pomoći, pri nadoknadi štete koju biste inače morali u cjelosti platiti sopstvenim sredstvima.

Kombinacija za osiguranje je mnogo, na vama je da izaberete ono što vam može pružiti mir i osjećaj sigurnosti, ali i što je najvažnije, udobnost života koju obezbjeđujete osiguravajući ono što vam je važno.

Šta rade osiguravajuća društva?

Šta rade osiguravajuća društva?

Društva za osiguranje igraju važnu ulogu u očuvanju stabilnosti društva i privrede jedne zemlje, ali i razvoju pozitivnih ekonomskih i društvenih prilika.

Osnovni zadatak osiguravajućih društava je da svojim osiguranicima pomognu da upravljaju rizikom, odnosno da nadoknade štete do iznosa ugovorenog na polisi osiguranja, onda kada se rizik ostvari.

Društvo za osiguranje od pojedinaca koji su izloženi sličnom riziku prikuplja mjesečne ili godišnje novčane iznose – premije osiguranja - od čega se formira novčani fond.

Od prikupljene premije osiguranja, društvo za osiguranje nadoknađuje štete onima koje zadesi nepovoljan događaj ugovoren na polisi, isplaćuje plate radnicima u osiguranju, plaća porez državi, i slično.

Za očuvanje stabilnosti šire društvene zajednice, u svakom sistemu, pa i u sistemu osiguranja, jedan od ključnih faktora je povjerenje u sistem. Zato je zakonom propisan način na koji su društva za osiguranje obavezna da upravljaju prikupljenim premijama, tako da se ne dovedu u pitanje naknade za štete, radi kojih društva za osiguranje i postoje.

Društva za osiguranje imaju i investicionu ulogu. Zakonom je takođe propisano na koji način društva za osiguranje dio prikupljenih premija mogu ulagati u hartije od vrijednosti, nekretnine, depozite, itd. kako bi ostvarila veće prihode i obezbijedila stabilno, pozitivno i dugoročno poslovanje.

Kontrolu rada društava za osiguranje u Republici Srpskoj vrši Agencija za osiguranje Republike Srpske.

Privredni i društveni značaj
osiguranja

Osiguranje ima pozitivan uticaj na naš život, direktno i indirektno!

Ključna uloga osiguranja jeste njegov uticaj na našu zaštitu i zaštitu naše imovine. Brojni su aspekti iz kojih možemo posmatrati osiguranje, a njegov privredni i društveni značaj se upravo vezuje za funkciju zaštite. Iako je to osnovna funkcija osiguranja, ono u moderno doba sve više preuzima i neke druge, važne funkcije poput uloge u unapređenju kredita, razmjene i trgovine, mobilizacije i efikasne alokacije finansijskih sredstava, kao i socijalne uloge.

Posmatrajući osiguranje sa finansijskog aspekta, fondovi osiguravajućih društava predstavljaju novčane rezerve, čiji se viškovi mogu plasirati za finansiranje društvene reprodukcije. Takođe, osiguranje života predstavlja jedan oblik štednje, a sredstva na taj način akumulirana, predstavljaju mogućnost finansiranja kontinuiteta i uvećanja društvene reprodukcije. Sve ovo, posredno i neposredno utiče i na kvalitet našeg života.

Privredni i društveni značaj osiguranja

Jednostavno rečeno, premije se skupljaju i formiraju se rezerve osiguranja, koje osiguravajuća društva mogu ulagati u državne i obveznice lokalnih uprava, kao i u korporativne akcije i obveznice, a čime podstiču izgradnju bolnica, vrtića, fabrika, stanova, novih mašina i opreme itd.

Privredni i društveni značaj osiguranja

Sve ove investicije unapređuju ekonomski razvoj, a posredno i doprinose zapošljavanju. Svjetsku razmjenu i trgovinu, osiguranje pomaže na način da je čini sigurnijom, stabilnijom i izvjesnijom. Veliki dio međunarodne trgovine, osiguran je kroz razne vidove osiguranja.

Osiguranje, takođe, ima uticaj i na unapređivanje preduzetničkog duha, investicija, inovacija, tržišne dinamike i konkurencije, kako bi poslovni subjekti bili ohrabreni da ulaze u globalno tržište.

Sa aspekta pojedinca, značaj osiguranja je u tome što zapravo mali i izvjesni trošak mijenjamo za eventualni veliki i neizvjestan gubitak. Takođe, važnu ulogu osiguranje igra i kada je u pitanju smanjenju naše brige i straha za budućnost, jer putem osiguranja možemo obezbijediti zaštitu svoje imovine, svog života i života članova svoje porodice.

Isto tako, putem osiguranja se obezbjeđuju i treća lica, koja mogu pretrpjeti štetu na sopstvenoj ličnosti ili imovini prilikom prevoza u javnom saobraćaju ili pri vršenju poslova u okviru opasnih zanimanja.

Društvena, odnosno socijalna funkcija osiguranja ogleda se u unapređenju životnih uslova za sve nas u društvu. Ova funkcija se ostvaruje neposredno, putem osiguranja našeg života, i posredno, putem imovinskih osiguranja i akumulativne funkcije osiguranja koja doprinosi privrednom razvoju zemlje, a time i svih članova društvene zajednice.

Institucije u oblasti osiguranja

Institucije u oblasti osiguranja

U Bosni i Hercegovini djeluje nekoliko važnih institucija u oblasti osiguranja, od kojih svaka ima nadležnosti definisane zakonima i drugim pravnim propisima .
Nadzor i regulacija tržišta osiguranja Republike Srpske su u nadležnosti Agencije za osiguranje Republike Srpske, dok u Federaciji Bosne i Hercegovine tu ulogu ima Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine.

Postoji i Agencija za osiguranje u Bosni i Hercegovini, ali ona nema nadzorna ovlaštenja.

Zaštitni fond Republike Srpske i Zaštitni fond Federacije Bosne i Hercegovine su institucije koje pružaju nadoknadu za strane kojima štetu nanese neosigurano ili nepoznato motorno vozilo ili u slučajevima kada je društvo za osiguranje koje pruža obavezno osiguranje od autoodgovornosti prema trećim stranama u postupku likvidacije ili nesolventnosti.

Biro zelene karte u BiH

Adresa/sjedište: Derviša Numića 7, 71000 Sarajevo
Telefon, telefaks: 033/610-744; 033/724-560
E-mail: bzkbih@bzkbih.ba
Web: www.bzkbih.ba

Biro osiguranja BiH registrovan je 19.4.1994., a od 23.4.2003. posluje kao Biro zelene karte u BiH.
Biro zelene karte osnovan je kao udruženje i predstavlja osiguravajuća društva BiH u sistemu zelene karte. Članovi Biroa su osiguravajuća društva koja se bave poslovima osiguranja od automobilske odgovornosti.
Organi uprave Biroa zelene karte u BiH su: Skupština, Upravni odbor i direktor.
Skupštinu čine predstavnici svih osiguravajućih društava koja se bave osiguranjem od autoodgovornosti.

Djelatnost Udruženja:

 • rješavanje pitanja definisanih Kretskim sporazumom i drugim međunarodnim sporazumima o osiguranju vlasnika/ korisnika motornih vozila od automobilske odgovornosti;
 • predstavljanje osiguravajućih društava iz Bosne i Hercegovine u sistemu zelene karte;
 • saradnja s nacionalnim biroima i osiguravajućim društvima u pogledu izvršavanja obaveza preuzetih u skladu s međunarodnim konvencijama i sporazumima;
 • saradnja s odgovornim tijelima BiH u međunarodnom saobraćaju o pitanjima osiguranja motornih vozila;
 • obavljanje ostalih poslova od važnosti za članice s ciljem poštivanja primjene odredbi Kretskog sporazuma.

Ukoliko imate dodatnih pitanja, pošaljite nam poruku ili nas pozovite.

Call centar 0-24h:
+387 51 491 730

Kupovina osiguranja