• KUPOVINA OSIGURANJA
  KUPOVINA OSIGURANJA
  KUPOVINA OSIGURANJA
  Kupovina osiguranja
  Još uvijek imate nedoumice?
  Skontajmo proces kupovine osiguranja!

Kada je vrijeme za kupovinu osiguranja?

Vrijeme za važne odluke su važni trenuci u našem životu.

Kako bismo osigurali svoju budućnost, bilo bi dobro da na vrijeme razmišljamo koje sve instrumente možemo iskoristiti kako bismo rizike i posljedice koje ti rizici mogu donijeti, učinili manjim i slabijim.

Životne faze

U različitim životnim periodima, i izazovima koji nas u njima prate, mijenjaju se i rizici koji mogu da nas brinu. Važno je da znamo da zapravo mi možemo upravljati svojim rizicima. Kupovina osiguranja je upravo jedna vrsta upravljanja sopstvenim rizicima.

Događaji poput stupanja u brak ili pak rođenje djeteta, dobro su vrijeme za razmišljanje, između ostalog, i o osiguranju. Tada, svakako, imamo više razloga da razmišljamo o tome kako želimo obezbijediti svoje najbliže u slučaju da se nama nešto desi, ili kako sebi da obezbijedimo što lagodniji život u starijoj dobi. Osiguranja o kojim biste u navedenim životnim fazama mogli da razmišljate jesu upravo životna osiguranja.

Kada je vrijeme za kupovinu osiguranja?

Primjera radi, privatno penziono osiguranje je dobra investicija kako za vas tako i za vašu djecu, budući da vam ona garantuju prihode za koje smatrate da bi mogli da vam obezbijede ugodan život u starosti, bez da dođete u situaciju da morate tražiti pomoć od svoje djece.

Kupovina ili posjedovanje stvari velike vrijednosti

Najčešće, za osiguranjem posežemo kada kupujemo nešto novo poput novog stana, automobila, ili neke druge vrijednosti.
Primjera radi, kada kupujemo novi automobil, treba da razmišljamo o tome koliko bi nam značilo da imamo i auto-kasko osiguranje, koje će nam u bilo kojem osiguranom slučaju, obezbijediti naknadu eventualne štete na tom automobilu. Ili, kada kupujemo stan ili kuću, treba da razmišljamo o toj novoj vrijednosti koju unosimo u svoj život i načine na koje možemo da je osiguramo.

Vanredni događaji

Jedan od primjera vanrednog događaja je putovanje. Da ne biste bili izloženi izuzetno visokim troškovima liječenja ukoliko vam se desi povreda u inostranstvu, trebalo bi da imate putničko zdravstveno osiguranje.

Putničko zdravstveno osiguranje kupujete prije nego što odete na put, a ono vam za malo uloženog novca garantuje finansijsku sigurnost, odnosno plaćenu ljekarsku intervenciju, pri eventualnim zdravstvenim problemima koji vam se mogu dogoditi u inostranstvu.
U vanredne događaje možemo ubrojati i manifestacije.

Kada je vrijeme za kupovinu osiguranja?

Organizatori manifestacija se često osiguraju za slučaj otkazivanja manifestacija kako bi ublažili negativne finansijske posljedice takvog događaja. Pravo vrijeme za kupovinu osiguranja je, dakle, kada god poželite svoje rizike, prije nego se dese, pretvoriti u njihovu suprotnost – u sigurnost.

Odabir odgovarajuće polise

Odabir odgovarajuće polise

Vi ste taj koji najbolje zna šta je najbolje za vas!

Nakon što ste odlučili da se osigurate, važno je da odaberete odgovarajuću polisu osiguranja, koja će na pravi način odgovoriti vašim potrebama za osiguranjem.

Prije nego što izaberete polisu, trebalo bi da uzmete u obzir sljedeće:

 • Šta želite da osigurate, odnosno sa kojim rizicima se možete suočiti,
 • Razgovarajte sa bliskim ljudima o vašim potrebama za osiguranjem,
 • Istražite preko interneta potrebne informacije o osiguranju,
 • Tražite više ponuda od više osiguravajućih društava, kako biste odabrali ono čija ponuda najviše odgovara vašim potrebama,
 • Postavljajte pitanja o svim važnim detaljima polise osiguranja koja vas interesuju,
 • Uporedite polise različitih osiguravajućih kuća,
 • Napravite poređenje između vrijednosti onoga što osiguravate, uloga koji osiguranjem dajete i finansijskog gubitka ukoliko dođe do događaja koji može naštetiti toj konkretnoj stvari,
 • Provjerite kolika premija se podrazumijeva za rizik koji želite osigurati, te
 • Donesite odluku o tome gdje i pod kojim uslovima želite osigurati svoju imovinu, odnosno život.

Kako biste se na pravi način pripremili za odabir i kupovinu odgovarajuće polise, uporedite ponudu različitih osiguravajućih društava odnosno, šta pojedine polise uključuju, a šta ne, provjerite opšte i posebne uslove.

Obavezno uzmite u obzir ograničenja koja mogu biti postavljena u polisama, a koja se tiču određenih stvari ili grupe stvari koja se osigurava.

Na kraju, važno je da znate koliko će koštati vaše osiguranje, te je važno provjeriti šta zapravo uključuje ponuđena cijena polise i pod kojim uslovima. Jeftinija polisa može značiti da nećete dobiti zaštitu kakvu trebate, odnosno cijena ne treba da bude jedini faktor za odabir vaše polise.

Svakako, prije nego što zaključite polisu osiguranja, potrebno je da dobro proučite sve detalje ponuda različitih osiguravajućih društava, ali i razmotrite svoju odluku iz različitih aspekata. Važno je da razumijete kako ova odluka nosi sobom veliku odgovornost, zahtijeva vašu pažljivu finansijsku analizu, te dugoročno planiranje upravo finansijskog aspekta osiguranja koje biste željeli ugovoriti. Zbog svega navedenog, bitno je da pažljivo razmotrite sve ponude, potražite što bolje uslove za svoje potrebe, kao i da razumijete sve detalje o tome šta je pokriveno, a šta ne polisom koju ste odabali.

Zaključivanje polise osiguranja

Lična karta vaše bezbjednosti zove se polisa osiguranja!

Polisa osiguranja predstavlja najznačajniji dokument u osiguranju, i predstavlja svojevrstan i specifičan ugovor između vas i osiguravajućeg društva. Polisu bismo mogli definisati kao pismenu potvrdu koja određuje dužnosti i obaveze obje strane u osiguranju i sadrži sve važne detalje zaključenog ugovora. Ona, u nekim slučajevima, može da bude vrednovana i kao isprava o dugu, ako je ugovoreno da se šteta isplaćuje samo uz predaju te polise. Polisa može imati i legitimacijsku ulogu, ukoliko se njome dokazuje pravo na potraživanje iz osiguranja, ali i hartija od vrijednosti kojom se ostvaruje pravo iz nekog drugog posla. Takođe, ona ima ulogu i dokaza ugovorene obaveze, što je najbolje vidljivo kod, npr. kupoprodaje, koja obuhvata obavezno osiguravanje. Dakle, mnogo je definicija i uloga koje polisa može igrati u osiguranju.

Obavezni elementi polise osiguranja su: predmet osiguranja, ugovorne strane, rizici, trajanje osiguranja i vrijeme pokrića, premija i suma osiguranja, odnosno odredba da je osiguranje neograničeno i datum izdavanja.

Zaključivanje polise osiguranja

Kako biste zaključili polisu osiguranja, osiguravajuće društvo će vam postaviti set pitanja koja se odnose na predmet osiguranja, a koji predstavljaju osnovu za utvrđivanje uslova za osiguranje vaše imovine ili života. Važno je da znate sve potrebne informacije o predmetu na koji se odnosi rizik i koji želite osigurati, te da budete iskreni u odgovorima, jer od toga zavisi i polisa, odnosno iznos dogovorene premije osiguranja, kao i isplata naknade za štetu koja se može desiti.

Zaključivanje polise osiguranja

Nakon detaljnog razgovora i upoznavanja savjetnika osiguranja sa onim što želite da osigurate, on će izvršiti tzv. snimanje rizika, koje podrazumijeva dokumentovanje stanja predmeta osiguranja u trenutku zaključivanja polise osiguranja: popis stvari koje se osiguravaju, popunjavanje obrazaca o stanju predmeta osiguranja, foto-dokumentacija, itd.

Dokument „Uslovi osiguranja“, predstavlja pravila kojima se podrobno uređuju odnosi između vas i osiguravajućeg društva. Oni su sastavni dio ugovora o osiguranju, a uređuju prava i obaveze obje strane u ovom odnosu. Postoje opšti i posebni uslovi osiguranja.

Opšti uslovi se donose unaprijed i oni su uniformisani, u smislu da određuju sadržaj budućih ugovora za pojedine vrste osiguranja, te ih ugovarač osiguranja u cjelini prihvata ili odbija. Kod posebnih uslova, učesnici u sporazumu se dogovaraju, odnosno oni prilagođavaju uslove potrebama svakog specifičnog ugovora. Uslovi osiguranja su važan dokument kojim se tačno određuju i preciziraju stavke vašeg ugovora, vaša prava i obaveze, kao i prava i obaveze osiguravajućeg društva sa kojim ste potpisali taj ugovor. Dakle, veoma je važno da prije zaključenja polise, pažljivo iščitate sve što piše u uslovima osiguranja, da razumijete sve njegove stavke, te razgovarate sa savjetnikom o detaljima tih uslova, šta je polisom pokriveno, a šta nije, i u kojim slučajevima itd.

Nakon što ste se uvjerili da ste razumjeli sve stavke svoga ugovora, te potpisali polisu osiguranja, sljedeći korak jeste plaćanje premije na način kako je ugovoreno – jednokratno, mjesečno, kvartalno, polugodišnje, godišnje.

Uloga brokera u osiguranju

Uloga brokera u osiguranju

Profesionalna pomoć u osiguranju može vam uštedjeti vrijeme i novac, te vas poštedjeti brige.

Ko su brokeri i šta je njihov posao?

U najkraćem, broker je osoba koja vam može pomoći pri svim odlukama i poslovima koji se tiču vašeg osiguranja. On je, zapravo, profesionalac, koji je vaš lični savjetnik, odnosno posrednik kojem je uloga da vam pruži najbolje informacije i pomoć, počevši od izbora osiguranja, poslovima u vezi sa osiguranjem tokom cijelog perioda trajanja osiguranja, pa sve do dešavanja osiguranog slučaja ili završetka osiguranog perioda.

Brokeri su posrednici kojima je posao da vode računa o vašim interesima, da vas savjetuju o potrebnom pokriću rizika, uslovima osiguranja, premiji, kao i da vam predlože najbolje osiguravajuće društvo, čija ponuda najbolje odgovara vašim potrebama. Obično, brokeri nisu vezani za neko osiguravajuće društvo, a ako to jeste slučaj, dužni su da vas o tome informišu.

Uloga brokera može započeti već analizom rizika, pri čemu vam, sagledavajući vaše specifične potrebe i želje za osiguranjem, predlaže najbolje rješenje za osiguranje.

Budući da je on profesionalac i ima specifična znanja o svim detaljima osiguranja, možete biti sigurni da ćete po njegovom savjetu dobiti optimalnu zaštitu osiguranjem koje želite.

Nakon što za vas, a nakon procjene rizika, prikupi ponude osiguravajućih društava, broker vam prezentuje one koje odgovaraju vašim zahtjevima, naročito se baveći teško uočljivim detaljima koji su važni pri donošenju odluka.

Kada je posao u vezi sa izborom osiguravajućeg društva završen, broker vam može organizovati izdavanje polise i provjeriti njene detalje.

Tokom cijelog perioda osiguranja, broker vam može biti savjetnik kod raznih poslova u vezi sa osiguranjem, kao na primjer pri eventualnim izmjenama i dopunama pokrića, prodaji imovine, ali i kod ostvarivanja prava iz osiguranja na osnovu dešavanja štetnih događaja pokrivenih polisom, kada vam je ovakva vrsta pomoći i najpotrebnija.

Broker vam može biti od koristi upravo pri formiranju odštetnog zahtjeva, pri procjeni štete, kao i pregovarati sa osiguravajućim društvom o utvrđivanju okolnosti nastanka štete. Njegov posao je da štiti vaša prava.

Uloga brokera u osiguranju

Važno je napomenuti da brokeri svoju proviziju najčešće naplaćuju od osiguravajućeg društva, ali neke troškove mogu naplatiti i od vas. Zato, pri izboru brokera treba da se raspitate o njegovim kvalifikacijama, iskustvu u poslovima posredovanja u osiguranju koje vas interesuje, njegovim prethodnim i postojećim klijentima, te troškovima koji se odnose na vas pri njegovom angažovanju.

Ukoliko imate dodatnih pitanja, pošaljite nam poruku ili nas pozovite.

Call centar 0-24h:
+387 51 491 730

Kupovina osiguranja