• VAŠI RIZICI
  VAŠI RIZICI
  VAŠI RIZICI
  VAŠI RIZICI
  Vaši rizici
  Pravi put do vaše sigurnosti
  počinje prepoznavanjem rizika!

Razumijevanje rizika

Pravi put do vaše sigurnosti počinje sa prepoznavanjem rizika!

Rizik od štetnih događaja je, u najkraćem, šansa da se nešto loše desi u budućnosti. Taj rizik se može odnositi na naš život, kao i na stvari koje posjedujemo, odnosno na našu imovinu.

U smislu osiguranja, rizici mogu biti različitog karaktera, poput povreda, gubitaka vrijednih stvari, oštećenja naše imovine na razne načine itd.

Kako bi se odredila finansijska vrijednost nekog rizika, u obzir se uzimaju opasnosti koje mogu ugroziti predmet osiguranja. Uslovi koje neki događaj treba da ispuni da bi mogao da bude obuhvaćen osiguranjem su mogućnost događaja, ekonomska štetnost događaja, neizvjesnost događaja, nezavisnost događaja od volje ugovarača osiguranja ili drugog zainteresovanog lica, raspoređenost događaja u prostornom i vremenskom pogledu i dostupnost događaja statističkoj evidenciji.

Vrijednost rizika određuje vjerovatnoća da se neki rizik dogodi, koliko često se takav rizik događa, te koliko košta saniranje štete koja bi takvim događajem nastala. Odgovori na ova pitanja su značajna pri određivanju premije koju ugovarate sa osiguravajućim društvom.

Razumijevanje rizika

Premija je cijena rizika. Ona je, svakako, bitan element osiguranja i predstavlja iznos koji se upućuje u osiguravajući fond, kako bi se pripremila sredstva za isplatu naknada šteta kada se desi osigurani slučaj.

Rizik je, u smislu osiguranja, dakle, element na koji se odnosi samo osiguranje, te bez prisustva rizika ne bi postojalo ni osiguranje.

Procjena sopstvenih rizika

Procjena sopstvenih rizika

Vaše vrijednosti su vrijedne pažnje!

Vrijednosti su za svakog čovjeka različite. Da li ste ikada razmišljali da napravite listu vama vrijednih životnih stvari i strategiju kako da ih čuvate? Niste?

Bilo bi korisno da to učinite, kako sa aspekta prepoznavanja rizika, tako i za stvaranje jasne predstave o tome šta je vama zapravo dragocjeno.

U prirodi čovjeka je da štiti i čuva ono što posjeduje, što je stekao i na šta može računati. Svakodnevno, iako toga nismo svjesni, brinemo se za sve ono što nam znači. Zaključavamo vrata svojih domova, parkiramo automobil tako da ga nešto ne ošteti, pazimo na svoj novčanik, ključeve…

Kako, zapravo, procijeniti rizik od neočekivanih i neželjenih dešavanja, od situacija kada nam nešto ’krene niz brdo’, odnosno kako procijeniti ranjivost naših vrijednosti?

Najprije se treba zapitati šta su to naše vrijednosti, identifikovati ih, uzeti u obzir podatke iz svog dosadašnjeg života, pa nakon toga odrediti i vjerovatnoću nastanka nekog rizičnog događaja koji ih može manje ili više ugroziti. To se zove procjena sopstvenih rizika ili nepozdanosti u smislu pojave gubitka u bilo kojoj sferi našeg života ili imovine. A evo i nekoliko primjera pitanja, a vaši odgovori na njih vam mogu olakšati procjenu sopstvenih rizika.

Procjena sopstvenih rizika

Zapitajte se:

 • Da li imate ušteđevinu? Da li ste u mogućnosti, odnosno želite li da u cjelosti finansijski snosite posljedice štete, koliko god ona velika bila, ukoliko bi se desila na vašoj imovini?
 • U kakvom okruženju živite? Koliko često se u vašem okruženju dešavaju prirodne katastrofe – poplave, požari i slično?
 • Glava ste kuće, donosite prihod u porodicu i članovi porodice u velikoj mjeri zavise od vas? Razmišljate li o tome šta bi se desilo s vašim bližnjima kada vi više ne biste bili u mogućnosti da ostvarujete prihod, kada bi se vama nešto desilo? Koliko bi vam značilo kada biste znali da su oni obezbijeđeni, ma šta da se vama desi u budućnosti?
 • Koje sve realne vanredne situacije mogu da poremete vaše životne ili finansijske planove? Rizikujete li kada npr. idete na zimovanje u inostranstvo, gdje vam se može dogoditi nepredviđena situacija zbog koje biste morali tražiti ljekarsku pomoć? Da li biste se osjećali prijatnije kada biste znali da će vam troškovi liječenja u takvom slučaju biti pokriveni?
 • Mnogo je pitanja koja se odnose na rizike, a vi ih formirajte u skladu sa vašim vrijednostima. Odgovori na njih će vam dati jasnu sliku o tome da li, kako i šta želite osigurati.

Preventivne mjere

Uvijek možemo učiniti više kako bismo spriječili da nam se desi nešto loše!

Po pitanju zaštite našeg života i imovine, naših rizika i mogućnosti da se desi neki nepovoljan događaj u budućnosti, osim osiguravanja koje je samo jedan vid zaštite, finansijski, trebalo bi da uzmemo u obzir i još jedan važan aspekt, a to je prevencija.

Pored toga što imamo niz mogućnosti za osiguranje pojedinih stvari ili života, veoma je važno da se posvetimo preventivnim mjerama, koje možemo sami preduzeti kako bismo spriječili nastanak nekih nepovoljnih događaja u našem životu.

U manjoj ili većoj mjeri, svakodnevno to i činimo, počevši od zaključavanja vrata našeg doma, pa sve do brige o sopstvenom zdravlju, kao mjere koje će nam obezbijediti manje rizika u budućnosti.

Preventivne mjere itekako imaju svoju ulogu i u osiguranju koje ćemo izabrati kako bismo zaštitili svoje vrijednosti, što može biti dodatni motiv da činite sve neophodne korake kako biste preventivno djelovali na rizike. Pored toga, osiguravajuća društva su spremna odobriti posebne pogodnosti prilikom zaključenja ugovora, za one koji primjenjuju i preventivne mjere u zaštiti svoje imovine ili života.

Preventivne mjere

Razlozi za popuste u ovakvim slučajevima počivaju zapravo na veoma logičnoj pretpostavci da je vjerovatnoća da se desi nepredviđen slučaj manja ako ste spremni da ulažete u bezbjednost sebe i svoje imovine, pa će samim tim biti i u interesu osiguravajućeg društva da vam ponudi popust na cijenu vaše polise.

Kako i šta možemo učiniti danas kako bismo spriječili nepovoljne događaje sutra?

Koji biste odgovor dali na pitanje koje i kakve mjere preduzimate kako biste se zaštitili, u svim oblastima vašeg života? Na koji način se starate o svojoj imovini? Mislite li na svoje zdravlje dovoljno? Vozite li pod uticajem alkohola? Rizikujete li kada krenete na put? Odgovori na ova pitanja će vam biti smjernica na koji aspekt svog života biste mogli možda više da obratite pažnju. Preventivne mjere

Vaš život

Jedna od najvažnijih vrijednosti koju imamo je upravo naš život, ali i zdravlje kao osnovni uslov za njegov kvalitet. Faktori na koje možemo uticati,

a koji mogu biti veoma važni za prevenciju bolesti ili nekih loših događaja u budućnosti su naše zdrave životne navike, kvalitetna ishrana, fizička aktivnost, redovni ljekarski pregledi, odmor, stres menadžment i mnogo drugih svakodnevnih aktivnosti koje možemo preduzeti kako bismo prevenirali bolest ili nezgodu.

Vaša imovina

Osnovne pretpostavke preventivnog djelovanja koje možete učiniti kako biste bili još odgovorniji prema svojoj imovini jesu da je na vrijeme zaštitite postavljanjem.

Npr. dimnog alarma, kvalitetnom protivpožarnom zaštitom, sistemima zaštite od provalnih krađa, ali i ugradnjom kvalitetnijih materijala pri gradnji, postavljanje bezbjednosnih kamera, ugradnja osigurača, kvalitetnih instalacija elektro-uređaja itd.

Vaše vozilo

Kako bismo preventivno djelovali na događaje koji su po statistici veoma česti uzroci nesreća i smrtnih slučajeva, a to su upravo događaji u saobraćaju, jasno je treba razmišljati unaprijed o mogućnostima sprečavanja takvih događaja.

Svakako, naša odluka je da ne vozimo pod uticajem alkohola, ne koristimo telefon tokom vožnje, da obavezno poštujemo saobraćajne propise, redovno servisiramo svoje vozilo...

Svaka ovakva odluka vrsta je prevencije od nesrećnih slučajeva za volanom, koja može ugroziti život i našu imovinu. Pored toga, da bismo zaštitili svoje vozilo možemo razmišljati o ugradnji sistema zaštite od krađe, izbjegavati parkiranje na mračnim i neobezbijeđenim mjestima, ne ostavljati vrijednosti na vidljivom mjestu u automobilu, poštovati sve bezbjednosne procedure koje su propisane zakonom i tako dalje.

Ukoliko imate dodatnih pitanja, pošaljite nam poruku ili nas pozovite.

Call centar 0-24h:
+387 51 491 730

Kupovina osiguranja