• Skontaj osiguranje
  Želite da skontate sve
  o osiguranju?
  Na pravom ste mjestu!

Uslovi korišćenja

Posjećivanjem internet stranice www.skontajosiguranje.com prihvatate Uslove korišćenja koji su navedeni dalje u tekstu. Molimo Vas da ih pažljivo pročitate i da se upoznate sa pravilima istih, jer bilo kakvo korišćenje ove internet stranice podrazumijeva vaše prihvatanje Uslova i pravila korišćenja navedenih u ovom dokumentu.

 1. Vaša prava i obaveze
  1. Svi sadržaji objavljeni na ovoj internet stranici zaštićeni su autorskim pravom. Ako nije izričito drukčije navedeno Skontaj osiguranje 2017 pridržava autorska prava na svim sadržajima (slike, ilustracije, tekstovi, animacije i dr.) objavljenim na ovoj internetskoj stranici. Svako komercijalno korištenje navedenih sadržaja bez izričite pisane saglasnosti je strogo zabranjeno i kažnjivo.
  2. Možete kopirati publikacije, statistike i ostale informacije sa stranice, samo u svrhu citiranja ili daljeg objavljivanja, samo u slučaju ako:
   1. Ne promijenite sadržaj koji je preuzet sa stranice na taj način da utiče na integritet takvog sadržaja ili je pogrešno predstavljao izjave koje se nalaze na ovom sajtu kreirane od strane nas ili drugih osoba,
   2. Ne predstavljajte lažno sadržaj preuzet sa ove stranice.
  3. Slažete se da nećete:
   1. Izmjeniti ili ukloniti bilo koje autorsko, trgovačko ili drugo vlasničko obavještenje ili bilo koju drugu kompaniju ili osobu koja se pojavljuje na ovoj internet stranici.
   2. Prodati ili licencirati sadržaj.
   3. Prevoditi, mijenjati ili prilagođavati softver koji je korišćen za potrebe ovog sajta.
   4. Kreirati linkove sa drugih web stranica ka ovom sajtu bez prethodno pisanog odobrenja.
   5. Koristiti sadržaj za komercijalne svrhe bez prethodno pisanog odobrenja.
 2. Autorska prava i trgovačka imena
  1. Sva prava intelektualnog vlasništva u:
   1. Sadržaju,
   2. Rasporedu sadržaja
   3. Softvera i alata dostupnih putem internet stranica koji pripadaju nama ili su licencirani na nas
  2. Zaštitni znakovi na ovoj internet stranici su naše registrovane ili neregistrovane trgovačke marke.
  3. Imena drugih preduzeća i proizvoda navedenih na ovim stranicama mogu biti zaštitni znakovi njihovih vlasnika.
  4. Naš logotip ili druge zaštitne znakove ne smijete koristiti bez našeg pristanka ili pristanka vlasnika zaštitnog znaka.
 3. Dijeljenje sadržaja sa internet stranice
  1. Možemo vam dozvoliti da dijelite ili ugrađujete sadržaj na internet stranicama trećih lica
  2. Ne dajemo vam nikakva prava u bilo kojem sadržaju zbog funkcija dijeljenja i ugrađivanja na internet stranici.
  3. Zadržavamo sva prava u sadržaju, uključujući i zahtijevanje da uklonite sadržaj koji ste podijelili ili ugrađivali uz našu apsolutnu diskreciju.
  4. Sadržaj ne smijete koristiti u komercijalne svrhe osim uz prethodnu pisanu saglasnost.
  5. Sadržaj može biti ugrađen ili dijeljen samo u skladu s funkcijom internet stranice.
  6. Sav sadržaj za koji zahtijevamo da se ukloni mora biti sklonjen u najkraćem mogućem roku
 4. Bez profesionalnih savjeta
  1. Informacije na ovoj web stranici su opšte informacije i smjernice u pogledu osiguranja i nezgoda. Nemojte koristiti takve informacije za zamjenu savjeta od strane kvalifikovanog osiguravača ili finansijskog savjetnika.
  2. Preporučujemo da se posavjetujte s profesionalnim osobama prije nego što usvojite bilo kakve informacije navedene na ovoj internet stranici. Ne trebate se osloniti na internet stranicu kao svoj isključivi ili primarni izvor informacija. Morate voditi nezavisnu vještinu i brigu o odabiru bilo kojeg osiguranja ili proizvoda ili usluga na koje se može upućivati na ovoj internet stranici.
 5. Tačnost informacija
  1. Internet stranicu i njen sadržaj pružamo na temelju "kakva jest". Dok nastojimo zadržati informacije na internet stranici tačne i ažurne, ne zastupamo niti garantujemo o tačnosti, pouzdanosti, potpunosti, validnosti ili kontinuiranosti bilo kojeg sadržaja sadržanog Ili distribuiranog ili povezanog, preuzetog ili pristupljenog sa ove internet stranice ili rezultate dobijene korišćenjem ove stranice.
 6. Dostupnost na internet stranici
  1. Iako nastojimo osigurati da je stranica stalno dostupna, ne garantujemo da će pristup biti siguran, besplatan, neprekinut ili pravovremen, ili da internet stranica ili povezani server nema virusa, grešaka ili drugih štetnih aplikacija ili smetnji. Vaša je odgovornost provesti dovoljne postupke i provjere virusa kako bi zadovoljili Vaše sopstvene zahtjeve. Možemo obustaviti Vaš pristup na stranicu bez prethodnog obavještenja zbog održavanja, kvara sistema, popravke ili iz bilo kojeg drugog razloga van naše kontrole.
 7. Javni forumi
  1. Kao registrovani korisnik, možete pristupiti ili pridonijeti svim javnim forumima ili blogovima na stranici, ako ih ima. Ako doprinosite javnom forumu ili blogu na stranici, vaše će pitanje biti sačuvano i prikazano na stranici, osim ako nas ne obavijestite da želite da vaše pitanje ostane privatno. Nijedna e-mail adresa neće biti prikazana na javnim forumima ili blogovima.
  2. Odlučujemo o tome šta ćemo objaviti, uređivati, brisati, blokirati, odbaciti, ukloniti ili ukloniti bilo koji dio ili sve sadržaje koje objavite na bilo kojem javnom forumu ili blogovima na internet stranici (sadržaj foruma). Međutim, nismo dužni pratiti ili samostalno provjeravati bilo koji sadržaj foruma ili urediti, brisati ili odbiti objavljivati ili prenositi bilo koji sadržaj foruma.
  3. Nismo odgovorni ni za sadržaj bilo kojeg materijala (uključujući ali ne ograničavajući se na sadržaj foruma) koji je na našoj internet stranici objavljen od strane nas ili trećih strana, što je klevetničko, uvredljivo, netačno, obmanjujuće, protivzakonito, pornografskog sadržaja ili koje na bilo koji način krši prava trećih strana, uključujući ali ne ograničavajući se na prava intelektualnog vlasništva.
  4. Zadržavate sva prava intelektualnog vlasništva u sadržaju foruma. Dajete nam neopozivu, besplatnu, trajnu, svjetsku licencu za upotrebu, izmjenu, prenos, komunikaciju s javnošću, reprodukciju i licencu vašeg foruma u bilo kojem obliku, uključujući i na stranici i bilo kojoj štampanoj ili elektronskoj publikaciji.
  5. Saglasni ste da činimo ili propustite da učinite bilo koje i sva djela u odnosu na sadržaj foruma koji bi inače kršili neka prošla, postojeća ili buduća moralna prava u sadržaju foruma. Odričete se bilo kakvih prava koja možda trebate preduzeti protiv nas u odnosu na bilo koji način ili propust koji bi inače kršili neka prošla, postojeća ili buduća moralna prava u sadržaju foruma.
  6. Garantujete da je sadržaj foruma Vaš originalni rad i imate sva prava u odnosu na sadržaj foruma. Možete nas obeštetiti od bilo kakvih akcija, zahtjeva ili postupaka koji tvrde da sadržaj na forumu krši prava bilo koje osobe, kao i sve troškove, naplatu, trošak, plaćanje, gubitak, štetu ili odgovornost koja je pretrpjela ili nastala u vezi s prethodno navedenim.
  7. Ne smijete uključivati, u sadržaju vašeg foruma, nikakve veze sa internet stranicama treće strane.
  8. U mjeri dopuštenoj zakonom, nećemo biti odgovorni za bilo kakav gubitak ili štetu koju možete pretrpjeti ili koja može nastati direktno ili indirektno u vezi s vašim sadržajem na našim javnim forumima i blogovima ili naknadnu upotrebu sadržaja foruma od strane nas ili trećih strana.
  9. Zadržavamo naše pravo da odbijemo objavljivanje ili prenošenje ili uklanjanje ili izmjene bilo kojeg sadržaja foruma (u cijelosti ili djelimično), čiji prenos ili objavljivanje bi po našem vlastitom nahođenju prekršilo pravo bilo koje osobe ili predstavljalo prekršaj Ili kršenje bilo koje politike, obavještenje ili drugog našeg zahtjeva.
  10. Da biste prijavili neželjene postove na blogovima ili forumima na internet stranici ili da upozorite korisnike koji možda nisu u skladu s ovim Uslovima, molimo Vas da nam pošaljete e-mail na info@skontajosiguranje.com.
 8. Stranice trećih strana
  1. Možemo povezati ovu internet stranicu s drugim internet stranicama koje nisu pod našom kontrolom ili koje smo održavali uključujući i alate trećih strana. Nismo pregledali sadržaj takvih internet stranica za tačnost ili na drugi način.
  2. Mi vam pružamo ove veze samo u svrhu praktičnosti i u najvećoj mjeri dopuštenoj zakonom, nećemo biti odgovorni za sadržaj takvih internet stranica.
  3. Ne podržavamo niti preporučujemo proizvode, materijale i usluge koji se prikazuju ili nude na bilo kojoj internet stranici koja može biti povezana sa ovom internet stranicom.
 9. Događaji treće strane
  1. Možemo oglašavati ili sponzorisati funkcije, događaje ili druge aktivnosti koje mogu provesti treće strane.
  2. Ne prihvatamo nikakvu odgovornost u vezi sa vašim učešćem u aktivnostima koje sprovodi bilo koja treća strana.
 10. Privatnost i povjerljivost
  1. Svaka komunikacija ili materijal koji ste poslali na internet stranicu putem elektronske pošte ili na drugi način, uključujući sve podatke, pitanja, podneske, komentari ili sugestije su i tretiraće se kao nepoverljivi, osim u meri u kojoj svaka takva komunikacija ili materijal ili bilo koji njegov dio sadrže lične informacije kao što je definisano u Zakonu o zaštiti ličnih podataka 2010.
  2. Poštujemo vašu privatnost, naša Politika privatnosti, koja čini dio ovih uslova, odnosi se na bilo koje lične informacije koje nam prikupe od korisnika sajta i učesnika na događajima. Molimo pogledajte našu politiku privatnosti ovde.
 11. Odricanje od garancija
  1. Ne zastupamo ili garantujemo kvalitet ili pouzdanost bilo kojih proizvoda, usluga, informacija o nekim proizvodima ili uslugama ili drugim materijalima koji su prikazani, kupljeni ili ste dobili od kao rezultat odgovora na bilo koju reklamu ili bilo koji drugi sadržaj u ili u vezi sa ovom internet stranicom.
  2. Svaku pouzdanost koju stavite na bilo koji sadržaj će biti na sopstveni rizik i isključivo je vaša odgovornost da obezbijedite da sadržaj i sve robe ili usluge kupljene kao rezultat korišćenja ovog sajta ispunjavaju vaše zahtjeve.
  3. Zadržavamo pravo, po sopstvenom nahođenju, da izvršimo bilo kakve korekcije, poboljšanja ili povlačenja ili ispravke bilo kakve greške ili propuste u bilo kojem dijelu sadržaja i / ili internet stranice i svih proizvoda ili usluga navedenih u njemu bez prethodne najave.
 12. Ograničenje odgovornosti
  1. Ne garantujemo ili ne zastupamo da je sadržaj pogodan za vaše zahtjeve. U zavisnosti od bilo kakvog uslova, garancije ili prava implicitnog ili bilo koje zakonske garancije potrošača sadržane u bilo kom zakonu, koji se zakonom ne može isključiti sporazumno, mi ne dajemo nikakve garancije i vi nemate prava, osim onih, ako ih ima, izričito definisanih u ovim Uslovima i sve implicitne uslove, garancije i prava su isključeni.
  2. Izuzev u najvećoj mjeri dozvoljenoj zakonom, isključujemo svaku odgovornost koja može nastati kao rezultat vaše upotrebe sadržaja na ovoj internet stranici. U slučaju da se odgovornost ne može isključiti, svaka odgovornost koja je nastala od nas je u mjeri dozvoljena zakonom. Nismo odgovorni za bilo koji ekonomski gubitak bilo neposrednog, indirektnog, slučajnog, posebnog ili posljedičnog gubitka koji proizilazi iz bilo kojeg radnje koje ste preduzeli u zavisnosti od bilo koje informacije ili usluge pružene na ovoj internet stranici.
 13. Prekid
  1. Možemo prekinuti pristup svim ili bilo kojem dijelu ovog sajta ukoliko prekrišite neke od gore navedenih Uslova uz razumno objašnjenje.
 14. Izmjena uslova
  1. Možemo promijeniti Uslove (uključujući Politiku privatnosti) ili druge smjernice koje se odnose na ovu internet stranicu u bilo koje doba i bićete obavješteni postavljanjem ažurirane verzije ovih Uslova na stranici. Odgovorni ste da redovno pregledate Uslove. Nastavak korišćenja ove stranice predstavljaće vašu saglasnost za te promjene.
 15. Generalno
  1. U ovim Uslovima, sve poveznice na "Vas" uključuju pozivanje na bilo koga ko djeluje u vaše ime ili s vašim autoritetom.
  2. Ovi Uslovi između vas i nas bit će uređeni zakonima Republike Srpske. Slažete se da će svaki spor ili pravni postupak u vezi s ovom stranicom biti podnesen isključivo u sudovima Republike Srpske.
  3. Ako je neka odredba ovih Uslova nezakonita, nevažeća ili neprimjenljiva, prihvatate da će se odredba sprovoditi u prema najvećoj dozvoljenoj mjeri, dok će ostale odredbe sadržane u ovom Ugovoru i dalje ostati u punoj snazi.
  4. Ovi uslovi predstavljaju cjelokupan sporazum između vas i nas.

Ukoliko imate dodatnih pitanja, pošaljite nam poruku ili nas pozovite.

Call centar 0-24h:
+387 51 491 730

Kupovina osiguranja